דף הבית >> תולדות רבני משפחת פינטו

תולדות רבני משפחת פינטו

משפחת "פינטו" המפורסמת לשם טוב ולתהילה, מפארת היא את כותל המזרח של היהדות התורנית העולמית. שמה הטוב של המשפחה, מעורר רחשי כבוד והערצה לרבניה וחכמיה שקידשו שם שמים בכל מקום ומקום בו הם חיו ופעלו ברחבי העולם.
ר' יוסף, שאך בקושי נמלט מגיא ההריגה, לא נפל ברוחו. על אף היותו כבר בשנות השבעים לחייו, החל נושא בעול. מסכת חיים חדשה פתח, מסכת של תורה וגדולה. שלח ידו במסחר, עשה חיל, והתעשר.
שושלת המשפחה הקדושה, המשיכה והסתעפה במשך הדורות הבאים, כשלימוד התורה הקדושה בקדושה ובטהרה, עובר כחוט השני בין כל צאצאי המשפחה. בנו של הצדיק רבי יאשיהו פינטו זיע"א, היה הגאון המקובל רבי דניאל פינטו זיע"א, תלמיד חכם מופלג בתורה, שנודע כאחד מגדולי הרבנים של ארם צובא היא חלֵאב.
 
את החלל הגדול שהותיר אחריו רבי חיים הגדול זיע"א, מילא תוך זמן קצר בנו הצדיק רבי יהודה פינטו - המכונה רבי הדאן זיע"א, שהתפרסם בזכות זריזותו בקיום המצוות. ונתקיים בו מאמר התנא: "הוי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים"..
כשרבי חיים זיע"א היה רק בן שתים עשרה שנה, והוא יתום מאביו ומאמו, פקדה רעידת אדמה קשה את העיר אגאדיר. הנמל שהיה מקור פרנסה עיקרי לתושבים, נהרס. תחתיו פרח נמל חדש בעיר מוגאדור, ובעקבות זאת קבעו בני משפחת פינטו את מושבם במוגאדור.
סיפורים רבים נכתבו מנפלאות הצדיק, המקובל הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א. חלקם כלול בספר הידוע "שבח חיים", אשר נכתב בשפה הערבית, על ידי הרב רבי מכלוף מזל תרים זצ"ל, והועתקו בעת האחרונה ללשון הקודש על ידי הרב דוד הכהן הי"ו, תלמידו של מו"ר שליט"א מהם נלקחו רוב הסיפורים המובאים בפרק הנוכחי, על כ"ק רבי חיים פינטו הגדול זיע"א.
דברים שכתב רבינו, רבי דוד שליט"א, מעט מן המובא בספרו של אביו זצוק"ל:
את גדולת מידת הענוה רואים אצל כ"ק אבא ז"ל, כאשר מעיינים בספרו שנות חיים אותו כתב בעצמו בשפה הערבית, קורות חיי אבותיו הקדושים, וחלק מעט מזעיר מדבריו הקדושים הועתקו בספר זה.