דף הבית >> קהילות בעולם

קהילות בעולם

אודות 'חברת פינטו'

בכדי לאחד ולנווט את כל פעולותיו המסועפות למען אחינו בני ישראל הקים מורינו ורבינו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א לפני כ-25 שנה, בארה"ב את 'חברת פינטו' שדרכה יעברו וירוכזו כל פעולותיו המסועפות הרבות ברחבי העולם היהודי תחת קורת גג אחת. בראשות העמותה המנוהלת בארה"ב, עומד מר משה מסינגר הי"ו, אשר בנאמנות ובמסירות אין קץ מנהל את עניני החברה על הצד הטוב ביותר.

ועינינו הרואות כי זכה מורינו ורבינו שליט"א ובחסד ה' יתברך ובזכות אבותיו הקדושים, התפתחה פעילות העמותה וכיום עומדים ומתקיימים תחת 'חברת פינטו' מוסדות רבים ברחבי העולם, אשר בהם למדים ומתחנכים אלפי יהודים בכל גיל, וברוך ה' יש אשר התחנכו וכבר שולחים את ילדיהם.

במעט המקום העומד לרשותינו ננסה לגעת, לגלות את האור ולהסיר את הלוט, מכמה מפעולותיה הברוכות של 'חברת פינטו'.

ראשית יש לנו להזכיר את המקום שבו החל הכל – העיר ליון שבצרפת.

ליון - צרפת
בהגיע מו"ר שליט"א לעיר ליון ראה כי מצב הדת בצרפת בכלל ושם בפרט, הולך ומתדרדר וכתגובה להדרדרות הרוחנית, כמות ההתבוללות רח"ל הלכה ועלתה. נפשו לא ידעה מנוחה, חפץ הוא לתקן את הדרוש תיקון שם, אך כיצד יעלה הדבר בידו... החליט הוא כי בכדי לחזק את חומת היהדות החל למסור שיעורי תורה ואמונה ואכן אט אט הצליח ה' דרכו וההמונים אשר לב יהודי מפעפע בקרבם החלו נמשכים לאור התורה והאמונה הבוקע מפיו וברוך ה' מהיום הזה החלו מאות ואלפים מבני העיר להתקרב לצור מחצבתם בשמירת תורה ומצוות  ובקביעת עתים לתורה.
כמו כן חשב מו"ר שליט"א מה יעשה לחיזוק הקהילה ואוירת התורה שבה. וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה "צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה", הגה מו"ר שליט"א מתכונת לבנית צורת קהילה שתשמור על צביונה היהודי ותעלה מעלה מעלה, מתכונת אשר השתמש בה מאז כל מקום אליו הגיע.

ראשית, הקים כולל אברכים אשר שם יושבים אברכים מבוקר ועד ערב ושוקדים על תלמודם מתוך שמחה. 'ולערב אל תנח ידך', יסד מו"ר כולל בעלי בתים, אשר לשם מגיעים מידי ערב תושבי העיר אשר חשקה נפשם בתורה אחר יום העבודה ושם נמסרים שיעורי תורה ושיחות לחיזוק הלבבות והחדרת רוח התורה לקרבם.
כמו כן נושא 'טהרת המשפחה' אשר בוער כאש בעצמותיו של מו"ר שליט"א בנה הוא מקוה טהרה מפואר משוכלל לרווחת בני הקהילה.
כיום בקהילת 'ליון' מתגורר בנו של מו"ר רבי רפאל פינטו שליט"א, אשר ממשיך שם את דרכו ופעולותיו של אביו מו"ר שליט"א.

פאריס - צרפת
כאמור שם היתה תחילת דרכו, ומיני אז החל להפיץ מעיינותיו בעולם כולו, החל בפאריס בירת צרפת, אשר כמעשהו בראשונה גם שם הקים כולל אברכים, שיעורי תורה לאלפים ומקוה טהרה. ושם שוכן כבוד מו"ר שליט"א ופועל בקרב בני הקהילה.

לימים שח מו"ר שליט"א כי ראה שמעשיו רצויים בעיני הקב"ה לראשונה לפני כמה שנים כאשר ארגן בצרפת יום תורה שנקרא 'יום האחדות' והזמין ליום זה רבנים מכל גווני הציבור מארץ הקודש ומחוצה לה, וברוך ה' הגיעו לכבוד התורה יותר ממאה רבנים. ביום זה הגיעו 24,000 איש לשמוע דברי אלוקים חיים  דברי תורה אמונה וחיזוק! מספר רב כל כך שחושק בתורה! בצרפת! אז, כך אמר הוא, ידע שמעשיו רצויים וה' מצליח דרכו.

כך החל מו"ר את דרכו בצרפת ולאחר שנים מספר הקים את מוסדותיו בארץ הקודש:

אשדוד
בעיר אשדוד, אל מול קברו של הצדיק הקדוש רבי משה אהרן זיע"א, עומדת נצבת בעוז ובגאון קרית "באר משה" מפעלו הנשגב של מו"ר שליט"א בעיר אשדוד. קהילה ובה מאות משפחות, מפעל מקיף של תורה וגמילות חסד, עם קהל מגוון וגדול. הקהילה חונה כולה, כסובבת סביב לבית מקדש מעט, הוא הבנין המרשים של מוסדות "אורות חיים ומשה" ע"ש ולזכרם של הצדיקים הקדושים רבי חיים פינטו זיע"א ורבי משה אהרן פינטו זיע"א, אשר בו יחנו אלופי ישראל לומדי התורה אברכים, בחורים, נערים, ובעלי בתים. הפעילות במקום שוקקת חיים יומם ולילה, למן כוללי האברכים אשר בהם לומדים מאות אברכים במשך כל שעות היום והערב הנהנים ממילגה נאה ומכובדת. ישיבה גדולה לבחורים . חדרי תפילה למנינים הרבים המתקיימים במקום. ובית המדרש הגדול אשר בו מפללים בשבתות ובימים טובים ואשר משמש גם להתכנסויות לבני הקהילה לשמוע דברי אלוקים חיים מעת לעת. מקוה טהרה משוכלל ומפואר. אולם שמחות רחב ידים ומפואר המאובזר במטבח משוכלל, לרווחתם של מעוטי יכולת במחירי עלות.

מאשדוד גם יוצאת כל פעילות הצדקה והחסד של מורינו ורבינו שליט"א בארץ הקודש, אשר מסייע לאלפי משפחות ברחבי ארץ הקודש, אם זה בממון ובמצרכי מזון כל שבוע, תפילין ומזוזות לנצרכים ובכל סיוע הנדרש, כמו כן לאחרונה בזמן המלחמה בצפון נעזרו מאות משפחות מתושבי הצפון ע"י הארגון.

ירושלים
בירושלים עיר הקודש בשכונת בית וגן מתנוסס בגאון בנין המוסדות. אשר מאכלס בתוכו את הישיבה הגדולה "נפש חיים" ע"ש ולזכרו של הצדיק הקדוש רבינו חיים פינטו זיע"א ובה לומדים ומתחנכים למעלה ממאה בחורי חמד. כוללי אברכים במשך כל שעות היום. 'בית מדרש ללימוד הדף היומי' בשעות הערב שבו לומדים עשרות אברכים עם בעלי בתים העוסקים לפרנסתם במשך היום. בית כנסת פעיל ושיעורי תורה לתושבי האזור.

ארה"ב
בניו יורק נרכש לאחרונה מבנה רחב ידים אשר ירכז את כל הפעילות ברחבי היבשת, בהפצת התורה וקירוב אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים.
זאת בנוסף למסעותיו של מו"ר שליט"א בכל רחבי אמריקה הגדולה ואירופה לחיזוק וקירוב אלפים ורבבות יהודים תחת כנפי השכינה.

ארגנטינה
פינה חמה שמורה למורינו ורבינו שליט"א ליהודי קהילת ארגנטינה המעטירה, ומזמן לזמן מבקר הוא שם וכמו כן שובת הוא שבת אחת בשנה בקרב קהל מרעיתו בארגנטינה לחזקם ולקרבם לתורה, ורבים מיהודי המקום מוקירים לו את עובדת יהדותם ושמירת המצוות, וברוך ה' כבר רואים דור שני של לומדי ושומרי תורה ומצוות מקרב בני הקהילה.

במסגרת זו נראה שלא נגענו בקצה קצה של הפעילות מבית מורינו ורבינו שליט"א, ותן לחכם ויחכם עוד.