דף הבית >> קטעי עיתונות >> עת ספוד

עת ספוד

עצרת מספד והתעוררות מפי הגה"צ רבי דוד פינטו בשידור ישיר מחו"ל לקהל המונים שהתאסף בבית מדרשו ''אורות חיים ומשה'' עקב האסונות הקשים שפקדו את עירנו לאחרונה

ביום חמישי האחרון הגה"צ רבי דוד פינטו ראש ממלכת התורה "אורות חיים ומשה" מסר שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת ממקום מושבו בחו"ל לבית מדרשו "אורות חיים ומשה" עקב האסונות הקשים שפקדו את עירנו לאחרונה, כשהאחרון שבהם סילוקו של צדיק מקים עולה של תורה מהראשונים שבעירנו הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל ראש מוסדת 'תהילה לדוד' וראש הישיבה לצעירים 'תורה אור'.

הגר"ד פינטו ששהה בתחילת השבוע בדרום אמריקה וקיבל את הבשורה המרה, הביע את כאבו הגדול והזכיר את דבר פטירתו במשך ימות השנה בשיעוריו ובשיחותיו בפני ציבור צאן מרעיתו.

בדבריו אמר, נאספנו כולנו כאן להתעורר ולהתחזק יחד, בעקבות האסונות הקשים והתכופים אשר לדאבון כל לב פקדו אותנו בעת האחרונה. אין זה דבר של מה בכך להשתתף בהלוויות רוויות יגון וכאב של אנשים שעד יום האתמול עוד חיו עימנו במחיצתנו, וביום המחר הובאו למנוחת עולמים.

האשה הצעירה מרת יפית אברהם ע"ה בת רות תחי' שנלקחה לבית עולמה בחטף בהותירה אחריה את בעלה שיחי' - ר' יניב אברהם שליט"א מזכה הרבים ואיש חסד, ושבעה ילדים שבורי לב כשהקטן שבהם תינוק בן עשרה ימים בלבד, שלעולם לא יזכה להכיר את אמו יולדתו.
וכן בנו של אברך יקר במוסדותינו, הילד הזך משה מלכה ז"ל בן לאה תחי' שנזדכך בייסורים קשים ומרים ונלקח לבית עולמו כשהוא בן ג' שנים בלבד.
הרב יונה סולומון בן חוה ז"ל, יהודי יקר, תמים וישר דרך, שהיה משכים ומעריב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וקבע עיתותיו תמיד במוסדותינו. הרב אפרים אלוש ז"ל, שמעשיו הטובים היו תמיד בהצנע לכת ולא החזיק כל טיבותא לנפשיה. הוא נלקח לבית עולמו בעיצומו של יום שבת קודש והותיר אחריו משפחה שבורה ורצוצה ויתומים רכים.
והנער הצעיר לימים עלם חמודות, בחור הישיבה יונה יוסף רוטנר ז"ל בן הרב נחמן שליט"א, אשר נהרג באופן טראגי ומחריד בתאונת דרכים קשה בצאתו מהיכל ישיבתו שבבית חלקיה, דקות ספורות לאחר מעמד הדלקת נרות החנוכה. 

ומשנתבשרנו מרה על הילקח מעימנו נזר תפארת, מזכה הרבים, איש אשכולות הרב הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל ראש מוסדות "תהילה לדוד" ו"תורה אור" בעיר אשדוד - קרענו הלבבות. הרב הצדיק נפטר לבית עולמו בפתע פתאום, עודנו בשיא תפארתו הרוחנית. מאור פניו המופלא ואהבת ישראל שהייתה כל מהותו אשר בזכותם השיב רבים מעוון. הוא היה סמל של עובד ה' אמיתי בכל אורחות חייו.

חלל עצום הותיר הצדיק בפטירתו, כשהוא מניח אחריו משפחה לתפארת זרע קודש ברך ה', תלמידים שהיו לו כבניו ממש, ומכרים רבים. כולם המומים ומזועזעים מדוכדכים עד עמקי נפשם. גדול השבר מי ירפא לנו...
המיתות המשונות הללו, שמועות קשות ונוראות אלה אשר צר הלב מלהכילן - אומרות דרשני. ובפרט נכונים הדברים שבעתיים כאשר האסונות המזעזעים פקדו את עירנו אשדוד בזה אחר זה רח"ל. חייבים כולנו לעצור מלכת ולערוך חשבון נפשנו נכונה. על מה ולמה עשה ה' לנו כך בעת הזאת.

וכבר אמרו חז"ל (שבת קו.) אחד מן החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה, עד כאן. וקל וחומר כאשר נלקחים מעימנו כמה וכמה מן היקרים שבחבורה בתקופה כה קצרה. וודאי עלינו להתעורר במהרה ולפשפש במעשינו "נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל ה'" שיחוס וירחם וישיב חרון אפו מעמו ומעירו, ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות.

בדבריו האריך עוד על גודל מעלת שלושת המעלות של תשובה, תפילה וצדקה, וסיים, לכן לאחר האסונות הכבדים שלמרבה הצער פקדו אותנו בעת האחרונה ושברו את ליבנו, ועיננו דומעות כמים על הסתלקותן של נשמות טהורות אלו מעימנו - דווקא כעת נתחזק ביתר שאת וביתר עוז לפשפש במעשינו כדי לתקן את דרכינו.

יהיו לנו שלושת יסודות אלו תשובה, תפילה וצדקה כדרך חיים לאמץ אל קרבנו, והחוט המשולש לא במהרה יינתק. שוכן שמים יראה בעוניינו ובצרתנו כי "עת צרה היא ליעקב" ואז ממנה ניוושע בסייעתא דשמיא. ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. ויקומו שוכני עפר, יקיצו וירננו בקרוב אמן ואמן.