דף הבית >> שאלות לרבני הקהילה >> ארכיון השאלות >> כיבוד אב ואם

כיבוד אב ואם

בכל פעם שאני מגיע לבית אימי אני נגרר באופן קבוע למצב מאוד לא נעים ולא מכובד של מריבות ומחלוקות עקב ענייני משפחה מורכבים. האם עלי להמשיך להגיע לבית? 

מקור הדין, מסכת קידושין דף ל"ב, טור ושו"ע יורה דיעה סימן ר"מ סעיף ו', מי שנטרפה דעת אביו או אמו, משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירווח עליהם, ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתנו ביותר, ילך לו ויניחם ויצוה לאחרים לנוהגם כראוי. עיין ט"ז ס"ק י"ד. אם כן במקרה כזה ישתדל כמה שיותר לעשות רצונם, אבל אם קשה לו, יתחמק בצורה נבונה ומידי פעם יבוא וישאל לכבודם ויעזור להם ככל האפשר. 
האם נער בן 16 המעונין לאמץ השקפה אחרת בעבודת השם מאשר הוריו (לשם דוגמא ללמוד במוסד חינוכי חסידי במקום ליטאי) רשאי לעשות כן או שיש כאן פגם בכיבוד אב 

אם רוצה ללמוד יכול ללמוד כל סוגי ספרי הקודש, ואין בזה פגיעה בהורים, אמנם לשנות מנהגי אבותיו או נוסח תפילה וכדומה אסור, משום: "אל תטוש תורת אמך".  
stack2, stack, layers