דף הבית >> שאלות לרבני הקהילה >> ארכיון השאלות >> חנוכה

חנוכה

במהלך ימי החנוכה אני צפוי להגיע לפחות פעמיים בשעה מאוחרת (22:00) האם לבקש מרעייתי להמתין לי להדלקה או עדיף שהיא תדליק מיד בצאת הכוכבים? 

מקור הדין -  מסכת שבת דף כ"ג, טו"ר שו"ע סימן תרע"ה סעיף ג' שאשה חייבת בהדלקת נרות חנוכה,  ולכן מי שיודע שלא יוכל להיות בביתו בזמן הדלקת הנרות חנוכה, דהיינו בשעת צאת הכוכבים, אפילו אם חוזר באותו לילה בשעה מאוחרת, ראוי ונכון שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק את הנרות בצאת הכוכבים, ויוצא ידי חובתו בהדלקה, אפילו אינו שם בשעת ההדלקה, ועדיף לעשות כן מאשר להדליק בעצמו בשעה מאוחרת. שעיקר מצוות פרסומי ניסא הוא בזמן ההדלקה, כל אחד לפי מנהגו, יש נוהגים בשקיעה ויש נוהגים בצאת הכוכבים, וכיון שאשה חייבת בעיקר הדין בהדלקת נרות חנוכה, עדיף שהיא תדליק בזמן ההדלקה לכתחילה. 
stack2, stack, layers