דף הבית >> הקדשות והנצחות

הקדשות והנצחות

לזכרון עולם בהיכל ה'

כי נר מצווה ותורה אור

פרויקט ההנצחה הגדול של מוסדות "אורות חיים ומשה" מאפשר לך להנציח את יקירך על קיר הזכרון באתר.
בו והדלק את נר התמיד עבור יקירך ואנו נעביר ב"נ את שמותיהם לתפילה ביום ההזכרה בישיבת הרב פינטו שליט"א.
באפשרות אף להקדיש יום לימוד מיוחד ביום הפטירה לעילוי נשמת יקירך באמצעות פנייה דרך האתר להנהלת המוסדות.
רבי שלמה 
פינטו
זיע"א
יוסף פינטו
בנו של רבי
חיים פינטו הגדול זיע"א
אברהם פינטו 
בנו של רבי 
חיים פינטו הגדול זיע"א
רבי מאיר פינטו 
זיע"א
ט' אדר תש"מ
רבי רפאל פינטו 
זיע"א
י"ב שבט תש"מ
הרה"צ רבי    
יהודה (הדאן)
פינטו
זצ"ל
טו' באב
שנת תמר​
הרה"צ רבי 
חיים פינטו
"הקטן"
זצ"ל
טו' בחשוון
תרח"צ
הרה"צ רבי 
חיים פינטו
"גדול"
זצ"ל
כו' באלול
הר"ת
הרה"צ מלובן
רבי  משה
אהרון פינטו

זיע"א
ה' באלול תשמ"ה
רבי דון יצחק אברבנאל
זיע"א
ה' באב רס"ק
אריז"ל הקדוש זיע"א
ה' באב
רבי יאשיהו פינטו זיע"א
כ"ג אדר
רבי חיים ויטאל זיע"א 
ג' באייר ש"פ
שושנה בת חיית
יד בניסן
תשע"ג
25.3.2013
דולת בת
יהושוע
25 אב 5773
שם הנפטר
תאריך פטירה
שם הנפטר
תאריך פטירה
שם הנפטר
תאריך פטירה
שם הנפטר
תאריך פטירה
שם הנפטר
תאריך פטירה
שם הנפטר
תאריך פטירה
שם הנפטר
תאריך פטירה

הדלק נר: