דף הבית >> ארכיון חדשות הקהילה >> הגה"צ רבי דוד פינטו בביקור בזק לחיזוק התורה בעקבות המצב

הגה"צ רבי דוד פינטו בביקור בזק לחיזוק התורה בעקבות המצב

ע"י כח התורה הקב"ה מצילנו מידם של רודפי התורה
הגה"צ רבי דוד פינטו בביקור בזק לחיזוק התורה בעקבות המצב


אהרון מיכאלי

ביום רביעי שעבר הגיע לארץ הקודש הגה"צ רבי דוד פינטו ראש ממלכת התורה "אורות חיים ומשה" לביקור בזק ליום אחד בלבד.

עם הגיעו לאשדוד, מסר שיחת חיזוק והתעוררות למעלה משעה לאברכי הכוללים בהיכל ה'כולל המרכזי' כשבדבריו עמד באריכות על כל נס פורים ששם רואים שהכח של ההצלחה היה בזכות עמל התורה שהיא ההגנה הטובה והמעולה ביותר מפני צר ואויב.

וכאן התייחס בדבריו למצב הנוכחי בו נמצא עולם התורה בארץ ישראל כשקולו נשנק לנוכח המצב, אם בזמן מלכות אחשורוש היו ישראל זקוקים לעמלה של תורה כדי להיות מוגנים ושמורים מגזירותיו של המן הרשע אשר ביקש להשמיד את ישראל מבחינה פיזית - על אחת כמה וכמה בימינו כאשר בעוונותינו הרבים מבקשים שונאי הדת להמיט שואה רוחנית על עולמה של תורה ולהשמיד את הנשמות הטהורות, להניאם מלימוד תורה וקיום מצוותיה - אזי ביתר שאת ועוז חובה עלינו להתחזק יותר בתורה הקדושה.
כאשר נשמעת גזירת הגיוס לב מי לא יחרד? וכאשר מתייחסים אל לומדי התורה כעוברים על החוק וראויים לעונש פלילי על אי שירותם בצבא, מי יוכל לעכל את גודל האסון והשבר הזה? בעוד לאמיתו של דבר לומדי התורה ונושאי דגלה המה המחזיקים את העולם בהיותם משרתים בצבא ה'.

וכמה מחייבים הדברים אותנו בני התורה, להתחזק בכל כוחנו בשמירת התורה והמצוות דווקא בעת קשה זו. והרי כבר מובטחים אנו שגדול כוחה של התורה הקדושה לסלק ולהמעיט את כח הטומאה והמפריעים בלימודה. וכאשר יראו מן השמים עד כמה חפצים אנחנו למסור נפש על קיומה של התורה, נזכה להיגאל מן הגלות המרה. "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" במהרה בימינו אמן.    

לאחר תפילת מנחה הגיש הרה"ג ר' שלמה רביבו ר"י 'תורת דוד' את ספרו החדש שיצא בערב חג הפורם "אוצרות שלמה" על מגילת אסתר ולאחר מכן יצא לתפילה בקברי צדיקים בצפון בטבריה ובצפת, שם העתיר עבור ישועות הכלל והפרט ולקראת ערב המשיך לשדה התעופה שם המריא לצאן מרעיתו שבארגנטינה.