דף הבית >> ארכיון חדשות הקהילה >> בעת הגזרה, האחריות על כל בן תורה להיות יותר שקוע בתורה

בעת הגזרה, האחריות על כל בן תורה להיות יותר שקוע בתורה

מדבריו של הגרב"ד פוברסקי בשיעור עיון מיוחד בישיבה הגדולה "תורת דוד" בראשותו של הגר"ש רביבו

הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי ראש ישיבת פונוביז' הגיע לביקור מיוחד לאשדוד ומסר שיעור בישיבה הגדולה "תורת דוד" באשדוד בראשותו של הגאון ר' שלמה רביבו ובנשיאות הגה''צ רבי דוד פינטו שליט''א ראש ממלכת התורה מוסדות 'אורות חיים ומשה'.

עם כניסתו של הגרב"ד פוברסקי, שמח לשמוע את 'השטייגן' החזק ולראות את אולם בית המדרש שהתרחב לאחרונה עקב ריבוי הלומדים בלעה"ר והביע את שמחתו הגדולה על כך בפני הרמי"ם והתלמידים.

במשך כשעה מסר שיעור בסוגיא של תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריני הנלמדת כעת בישיבה בגמ' בבא מציעא פרק ראשון, במהלך השיעור נישא ויכוח בביאור הסוגי' שהשמיע הגאון ראש הישיבה, שקורת רוח היתה נסוכה על פניו לאור הבנתם של התלמידים שהיו מונחים היטב בסוגיא.
הגרב"ד פוברסקי
ביקורו של הגרב"ד פוברסקי בישיבה הגדולה "תורת דוד"
בסיום נשא דברי חיזוק והתעוררות לנוכח המצב בגזרות הקשות על בני התורה ובפרט בגזרת הגיוס ואמר דברים ברורים שהתשובה לכך בימים שכאלו זה חיזוק בעולם התורה כל בן ישיבה יש לו אחריות להיות יותר שקוע בלימוד התורה, בחור שנמצא בישיבה הוא יודע שהוא לא יחידי הוא נמצא בתוך מסגרת של ישיבה, ואם יש רפיון לתלמיד אחד, אז הרפיון הוא של כולם, כל לימוד שלו הוא משלים את האוירה, וכשמחזקים את התורה מבפנים אז גם מבחוץ היא מתחזקת ושום דבר לא יפריע להמשך קיומה של התורה הק' וזה מה שנאמר בגמ' הדור קבלוה בימי אחשורוש, שקיבלו את התורה שוב ברצון ובשמחה וזה הזמן שהתעורר באותם ימים, ודאי מתעורר עלינו 'בזמן הזה' וכך נזכה להתעלות עוד ועוד בתורה.

בסיום דבריו ציין שהנה הישיבה הק' זכתה כבר לקנות את שמה בשולחן המזרח בעולמה של תורה וכבר חוסים בצילה יותר ממאה לומדים בחורים מצויינים כשאני מכיר מקרוב את ראש הישיבה תלמידי היקר הגאון רבי שלמה רביבו ושאר הרמי"ם אשר משקיעים כל כוחם ולא חוסכים כל מאמץ כדי להרביץ תורה, אהבת תורה ויראת שמים ובירך בחביבות רבה את הרמי"ם ואת ראש הישיבה שהישיבה תשפיע ותתפתח ותגדל כדי להרבות כבוד שמים.

קודם צאתו שלח פריסת שלום לראש ממלכת התורה מוסדות 'אורות חיים ומשה' מקים עולה של תורה בארץ ובחו"ל הגה''צ רבי דוד פינטו שליט''א אשר עומד בנשיאות הישיבה שימשיך לראות פירות ופירי פירות בהפצת התורה.