דף הבית >> ארכיון חדשות הקהילה >> ביקור מורנו ורבנו בקהילת "אורות חיים ומשה" באשדוד

ביקור מורנו ורבנו בקהילת "אורות חיים ומשה" באשדוד

במעמד בנם של קדושים, הרה״צ ר׳ דוד חנניה פינטו שליט״א נערך מבצע חלוקת ״קמחא דפסחא״ במוסדות ״אורות חיים ומשה״ באשדוד.
השנה חולקה תמיכות  ל-   2500 משפחות מכל החוגים והמגזרים. החלוקה החלה בשעות הבוקר והתנהלה בסדר מופתי וללא עיכובים.
מורנו ורבנו ביקר בנקודת החלוקה וסקר מקרוב את פעולת המתנדבים וצוות ההנהלה.
הסדר המופתי והאופן המכובד בו חולקו התמיכות זכו לשבחים רבים מפי הרב שליט״א. הצלחת המבצע התאפשרה גם תודות למערכת
ממוחשבת אשר סייעה למתנדבים בניתוב מאות מתושבי העיר שהגיעו למקום.
חשוב לציין שחלוקה דומה בוצעה במוסדות הרב שליט״א אף בערים נוספות בארץ ובעולם.

בהמשך היום השתתף הרב בברכת האילנות בהשתתפות תושבי הקהילה. בשעות הצהרים מסר הרב שיעור בהיכל ישיבת ״תורת דוד״ בה מתקיים בימים אלה כולל ״בין הזמנים״ בו נוטלים חלק עשרות בחורי ישיבה ואברכים תושבי הקהילה. בשעות הערב נפרד הרב מתושבי הקהילה.
הציבוא מסר את תודתו למורנו ורבנו על מסירות הנפש הרבה להגדיל תורה ולהאדירה בארץ ובעולם ומפעלי החסד הכבירים.