במעמד בנן של קדושים הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א, נערכה השבוע חלוקת "קימחא דפסחא" המסורתית של מוסדות "אורות חיים ומשה". השנה בוצעה החלוקה בערים אשדוד, ירושלים ונתיבות ללא פחות מ 3000 משפחות שאשר קיבלו
שוברי קניה בסך מאטות משקלים לכל משפחה. החלוקה בוצעה בסדר מופתי בעמדות חלוקה מיוחדות בצורה מכובדת ומהירה לרווחת המשפחות.
הדשות הקהילה
האתר החדש והמשודרג של אורות חיים ומשה

ברוכים הבאים לאתר המשודרג של קהילת אורות חיים ומשה אשדוד בנשיאות מורינו ורבינו ר'' דוד חנניה פינטו שליט"א.

 
בקרוב יעלו לאתר עידכונים, שיעורים מוקלטים ותכנים חדשים.

מידת הענווה- המפתח לצמיחה רוחנית - פרק ג''
הענווה היא סולם לעלות לדרכי הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים כה ט): "ידרך ענוים במשפט, וילמד ענוים דרכו". וממנו יגיע להשיג יראת השם ברוך הוא, שנאמר (משלי כב ד): "עקב ענוה יראת יי". השכינה שורה על הענווים, שנאמר (ישעיהו נז טו): "אשכון ואת דכא ושפל רוח". 
 

הלכות ספירת העומר - פרק א''
אנאמר בתורה (ויקרא כא טו) "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה". וקיבלו רבותינו ז"ל, שפירוש "ממחרת השבת" היינו מחרת יום טוב הראשון של פסח שהוא יום שבתון, ולא שבת בראשית, להוציא מלב הצדוקים שהיו אומרים ממחרת השבת זה שבת בראשית.