שאלות לרבני הקהילה
שיעורים מוקלטים
רישום לקבלת רהל
הקדשות והנצחות
במעמד בנן של קדושים הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א, נערכה השבוע חלוקת "קימחא דפסחא" המסורתית של מוסדות "אורות חיים ומשה". השנה בוצעה החלוקה בערים אשדוד, ירושלים ונתיבות ללא פחות מ 3000 משפחות שאשר קיבלו
שוברי קניה בסך מאטות משקלים לכל משפחה. החלוקה בוצעה בסדר מופתי בעמדות חלוקה מיוחדות בצורה מכובדת ומהירה לרווחת המשפחות.
הדשות הקהילה
האתר החדש והמשודרג של אורות חיים ומשה

ברוכים הבאים לאתר המשודרג של קהילת אורות חיים ומשה אשדוד בנשיאות מורינו ורבינו ר' דוד חנניה פינטו שליט"א.

 
בקרוב יעלו לאתר עידכונים, שיעורים מוקלטים ותכנים חדשים.
פינת המוסר השבועית
פינת ההלכה השבועית
מידת הענווה- המפתח לצמיחה רוחנית - פרק א'
הענוה היא מידה טובה, והיא היפוך הגאווה. ומי שיש בו המידה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. ומי שהגיע אל מעלה זאת הנכבדת – עושה מצוה ומקבל שכר לפי גודל ענוותנותו. כי הענווה שורש העבודה, ומעשה קטן של העניו מתקבל לפני השם ברוך הוא אלף ידות יותר ממעשה גדול של הגאווה. וכן אמרו רבותינו (מנחות קי א): אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים. 
 
הלכות ספירת העומר - פרק א'
אנאמר בתורה (ויקרא כא טו) "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה". וקיבלו רבותינו ז"ל, שפירוש "ממחרת השבת" היינו מחרת יום טוב הראשון של פסח שהוא יום שבתון, ולא שבת בראשית, להוציא מלב הצדוקים שהיו אומרים ממחרת השבת זה שבת בראשית.